facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZE PROF. IRENY BAJEROWEJ

Instytut Języka Polskiego zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego na uroczystość jubileuszową z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i osiemdziesiątej rocznicy urodzin Pani Profesor Ireny Bajerowej. Uroczystość odbędzie się w środę 20 lutego w sali Rady Wydziału Filologicznego (plac Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach, V piętro, początek o godz. 12.00). Podczas uroczystości nastąpi wręczenie Prof. I. Bajerowej kolejnego dedykowanego Jej tomu studiów językoznawczych, złożonego z artykułów profesorów - historyków języka polskiego ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, których obecność uświetni jubileusz. Profesor Irena Bajerowa – wybitny historyk języka – jest autorką wielu prac z dziedziny metodologii badań językoznawczych, terminologii i słownictwa technicznego oraz języka religijnego. Najważniejsze z jej prac to: Kształtowanie się polskiego języka literackiego w XVIII w.; Polski język ogólny XIX w. (pełna bibliografia obejmuje 144 pozycje!). Prof. Bajerowa była kierownikiem Katedry Języka Polskiego WSP w Katowicach, kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego UŚ od początku działalności uczelni, od roku 1980 do wprowadzenia stanu wojennego piastowała funkcję Prorektora ds. Nauczania UŚ, a w latach 1988-1992 przewodniczyła badaniom Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Dodatkowe informacje na temat jubileuszu i samej jubilatki uzyskać można w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ: 40-032 Katowice plac Sejmu Śląskiego 1 pokój 514 (sekretariat) tel./fax: 255 30 82
Profesor Irenie Bajerowej w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej z wyrazami wdzięczności i szacunku uczniowie, współpracownicy, przyjaciele

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.