facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dni Kultury Chorwackiej - Dani hrvatske kulture

Teatr „Korez”, Katowice. Otwarcie Dni Kultury Chorwackiej
Kazalište „Korez”, Katowice.
Otvaranje Dana hrvatske kulture
Od lewej/S lijeva: prof. dr.sc. Krešimir Bagić, prof. UŚ dr hab. Maria Cichońska, Jego Ekscelencja mr.sc. Ivan del Vechio Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, prof. dr.sc. Joško Ševo, mgr Ivana Fakac, dr Robert Bońkowski, prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prof. UŚ dr hab. Lech Miodyński, dr Anna Ruttar, dr Leszek Małczak, mgr Agnieszka Cielesta
Teatr „Korez”, Katowice. Otwarcie Dni Kultury Chorwackiej Kazalište „Korez”, Katowice. Otvaranje Dana hrvatske kulture Od lewej/S lijeva: prof. dr.sc. Krešimir Bagić, prof. UŚ dr hab. Maria Cichońska, Jego Ekscelencja mr.sc. Ivan del Vechio Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, prof. dr.sc. Joško Ševo, mgr Ivana Fakac, dr Robert Bońkowski, prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prof. UŚ dr hab. Lech Miodyński, dr Anna Ruttar, dr Leszek Małczak, mgr Agnieszka Cielesta

Foto: Adriana Jodko

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.