facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PLANOWANIE KARIERY W WOJEWÓDZTWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie pracy podejmującej (na maksimum 10 stronach maszynopisu) problematykę zawartą w temacie konkursu, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia województwa śląskiego. W skład konkursowej kapituły wchodzi między innymi prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.