facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOŁA SPELEOLOGICZNA: CIESZYN-MORAWSKI KRAS

Kultywując tradycję corocznych interdyscyplinarnych i międzynarodowych spotkań podczas Szkół Speleologicznych, pracownicy Katedry Geomorfologii i Pracowni Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zapraszają ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów do udziału w kolejnej edycji spotkań. XXI Szkoła Speleologiczna - objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeusza Sławka - odbędzie się w dniach 7-13 lutego w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz na terenie CHKO Morawskiego Krasu w Czechach. Współorganizatorami XXI Szkoły Speleologicznej są: Dyrekcja CHKO Morawskiego Krasu oraz Dyrekcja Jaskiń Morawskiego Krasu w Blansku. Podobnie jak w latach ubiegłych Szkoła odbędzie się pod auspicjami Komisji Krasu Międzynarodowej Unii Geograficznej. Ramowy program: 7.02.2002 (czwartek) 15.00 Uroczyste rozpoczęcie obrad Szkoły 15.30-17.30 Sesja naukowa dotycząca geologii i geomorfologii obszarów krasowych pod kierunkiem prof. A. Różkowskiego (Uniwersytet Śląski) i prof. Yuan Daoxian (Instytut Geologii Krasu w Guilin) 20.00 Pokaz przeźroczy i filmów video, sprawozdania z konferencji i wypraw naukowych 8.02.2002 (piątek) 9.00-13.00 Sesja naukowa poświęcona jaskiniom lodowcowym i zjawiskom hydrologicznym w lodowcach pod kierunkiem prof. A. Kostrzewskiego (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. M. Grzesia (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu), prof. J.O. Hagena (Uniwersytet w Oslo) i prof. J. Jani (Uniwersytet Śląski) 13.15-14.00 Sesja posterowa – cz. I dotycząca środowiska polarnego oraz badań nad denudacją w różnych środowiskach morfogenetycznych 9.02.2002 (sobota) 9.00-13.00 Sesja naukowa dedykowana pamięci wybitnego geologa, członka Naukowego Komitetu Redakcyjnego „Kras i speleologia”, Profesora Stanisława Dżułyńskiego. Przewodniczącym sesji będzie prof. J. Głazek (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu). W trakcie sesji prof. M. Sass-Gustkiewicz (AGH w Krakowie), prof. A. Ślączka i dr hab. M. Cieszkowski (Uniwersytet Jagielloński) wspominać będą działalność naukową Profesora na polu sedymentologii, geologii krasu oraz paleokrasu. 13.15-14.00 Sesja posterowa – cz. II dotycząca badań krasowych i speleologicznych 20.00 Pokaz przeźroczy i filmów video, sprawozdania z konferencji i wypraw naukowych 10.02.2002 (niedziela) 9.00-13.30 Sesja naukowa poświęcona badaniom środowiska obszarów krasowych pod kierunkiem prof. T. Wiszniowskiej (Uniwersytet Wrocławski), prof. E. Sklarova (Instytut Skorupy Ziemskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku), prof. F. Šušteršiča (Uniwersytet w Lublanie) i dr hab. Pavla Bosaka (Czeska Akademia Nauk, Praga) 11.02.2002 (poniedziałek) 9.30 Wyjazd z Cieszyna i początek sesji terenowej XXI Szkoły Speleologicznej na obszarze Czech ok. 11.30 Geologia, geneza i udostępnienie jaskiń Zbraszowskich Aragonitowych koło Hranic (pod kierunkiem dr M. Geršl) ok. 17.00 Przyjazd uczestników do schroniska „Utulna u Macochy” 12.02.2002 (wtorek) 9.00-12.00 Jaskinie Sloupsko-sosuvske (geologia, paleontologia i udostępnienie) 12.00-18.00 Jaskinie i problem ich udostępnienia w dolinie Krztinskiego Potoku oraz morfologia Babickiego plateau (pod kierunkiem dr. I. Balaka) 13.02.2002 (środa) ok. 11.30 Zakończenie sesji terenowej w Morawskim Krasie. Organizatorzy XXI Szkoły Speleologicznej: Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Katedra Geomorfologii, Uniwersytetu Śląskiego Sprava CHKO Moravsky kras Sprava jaskyn Moravskeho krasu Sprava Zbrasovskych aragonitovych jeskyn Komitet naukowy: Honorowy Przewodniczący: prof. Janusz Janeczek (Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego) prof. Jerzy Głazek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) prof. Andrzej T. Jankowski (Uniwersytet Śląski) prof. Zygmunt Kłodnicki (Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) prof. Andrzej Kostrzewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) prof. Andrzej Różkowski (Uniwersytet Śląski) prof. Teresa Wiszniowska (Uniwersytet Wrocławski) Komitet organizacyjny: prof. Marian Pulina (Uniwersytet Śląski – kierownik), dr Andrzej Tyc (Uniwersytet Śląski – sekretarz), Ing. RNDr. Leoš Štefka (CHKO Moravsky kras), Ing. RNDr. Ivan Balak (CHKO Moravsky kras), Ing. Miloš Janicek (Sprava jaskyn Moravskeho krasu), Ing. Barbora Šimečkova (Sprava Zbrasovskych aragonitovych jeskyn) oraz mgr Violetta Krzaczek (sekretariat), mgr Mariusz Grabiec, mgr Krzysztof Idziak, mgr Anna Chwalik, mgr Rafał Jońca, mgr Bartłomiej Szypuła, mgr Joanna Szafraniec. Szczegółowych informacji na temat przebiegu XXI Szkoły Speleologicznej udziela dr Andrzej Tyc: Katedra Geomorfologii Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec e-mail: atyc@us.edu.pl tel.: (32)2918381 wew. 289, 270 lub (32)2917086 fax: (32)2915865

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.