facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”

Michał Brol przedstawił najważniejsze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia edukacji medialnej w Polsce
Michał Brol przedstawił najważniejsze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia edukacji medialnej w Polsce

Foto: Paulina Mol

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.