facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”

PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) podczas wystąpienia pt. „Kształtowanie kompetencji ochrony wizerunku w sieci wśród adolescentów”
PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) podczas wystąpienia pt. „Kształtowanie kompetencji ochrony wizerunku w sieci wśród adolescentów”

Foto: Aleksandra Rudnik

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.