facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego”

ZIZOZAP

W poniedziałek 17 maja 2010 r. o godzinie 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie poświęcone projektowi „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZoZap).

Uniwersytet Śląski w Katowicach koordynuje prace i uczestniczy w realizacji projektu od stycznia 2010 r. Obszar badawczy stanowi Zbiornik Goczałkowicki, na terenie którego interdyscyplinarne zespoły specjalistów prowadzą monitoring i analizują procesy zachodzące w środowisku.

Tworzenie matematycznych modeli obserwowanych zjawisk służyć ma budowie systemu wspomagającego zarządzanie zbiornikiem zaporowym. Realizacja projektu powinna przynieść nie tylko poprawę jakości zasobów zbiornika jako źródła wody pitnej, ale również udoskonalenie ochrony przed skutkami powodzi i suszy. Wśród spodziewanych korzyści wymienić również można ochronę przyrody i gospodarki rybackiej zbiornika.

Przedsięwzięcie realizowane jest – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych dr inż. Jan Skowronek, członek rady konsorcjum projektu, dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu prof. dr hab. inż. Czesława Rosik Dulewska.

 

O wydarzeniu można było usłyszeć w Radiu Piekary 88,7 FM, audycja Klaudiusza Głombika pt. „Laboratorium”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.