facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Z DZIEJÓW X MUZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Wydawnictwo RABID, Śląskie Towarzystwo Filmowe oraz Instytucja Filmowa Silesia Film zapraszają na promocję książki: Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku powstałej pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa - Kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 stycznia w restauracji Zorza (przy ul. Matejki 3 w Katowicach), początek o godz. 17.00. Odkrywanie prowincji – trzeci już tom z serii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku – nawiązuje do dwóch poprzednich: Nie tylko filmy, nie same kina... Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (Katowice 1996) oraz Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku (Katowice 1998). Najnowszy tom jest pokłosiem III Sesji: Z dziejów kina na Górnym Śląsku, która odbyła się w Katowicach w listopadzie 2000 roku. Pozwala to włączyć jego lekturę w obecne już wcześniej nurty tematyczne, co – rzecz jasna – nie przeszkadza w korzystaniu z tej książki jako z osobnej całości. Prawo serii sprawia jednak, że z rozproszonych faktów coraz wyraźniej zaczynają się wyłaniać kontury szerszych struktur, że coraz częściej możliwą staje się lektura faz długiego trwania kultury filmowej w regionie, nie tylko jej krótkich sekwencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.