facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja - "Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji"

15 maja w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 odbędzie się konferencja naukowa Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji. Podczas obrad omawiane będą problemy natury prawnej i technicznej dotyczące prezentacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i kulturalnych w Internecie w kontekście np. poszanowania prawa autorskiego. W czasie Konferencji będzie okazja do zaprezentowania powstającego Centrum Informacji Naukowej - wspólnego projektu Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego. W obradach uczestniczyć będzie Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska. Wśród zaproszonych gości obok władz Uniwersytetu Śląskiego będą między innymi dyrektorzy archiwów państwowych Katowic, Łodzi, Częstochowy, Opola i Krakowa, oddziałów regionalnych IPN, muzeów, bibliotek naukowych. Zapowiedzieli swoje przybycie reprezentanci władz woj. śląskiego oraz miast, w których Uniwersytet Ślaski ma swoje wydziały. Udział w konferencji zgłosiło 150 bibliotekarzy, muzealników, nauczycieli, archiwistów z całej Polski. Organizatorami konferencji są pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wiodącym tematem obrad będzie digitalizacja i jej znaczenie w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stosowania wolnych licencji w publikowaniu prac w Internecie. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa informacyjnego, jakim staje się społeczeństwo polskie, współtworzą Śląską Bibliotekę Cyfrową - zasób piśmienniczego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej. Nowe technologie otworzyły powszechny dostęp do najcenniejszych zbiorów, jednocześnie tworząc nową jakość dostępu do dóbr kultury. Cybercywilizacja to rzeczywistość, w której przenikają się działania prawne, finansowe, technologiczne oraz zjawiska kulturowe dotąd nie rejestrowane. Więcej informacji i program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.