facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IDŹ NA STUDIA!

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, działając pod egidą Parlamentu Studentów RP, zainicjował akcję informacyjną: Idź na studia! skierowaną do uczniów klas maturalnych szkół średnich. Delegacja studentów Uniwersytetu Śląskiego złożona z reprezentantów wszystkich jego wydziałów spotyka się w szkołach z maturzystami aby zaprezentować ofertę edukacyjną naszej uczelni i zasady rekrutacji na studia, ale również aby udzielić odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, bazując na wiedzy wyniesionej z własnej praktyki studenckiej. Ideą organizatorów jest spotkanie studentów Uniwersytetu Śląskiego z maturzystami w atmosferze dalekiej od oficjalnej prezentacji, wzbogaconej raczej o kompetentne osobiste porady, gdzie rzeczowa rozmowa zastępuje wykład. Druga część godzinnego spotkania przeznaczona jest z reguły na dyskusję w grupach, odpowiadających zainteresowaniom zgromadzonych w kwestii wyboru kierunku studiów. Pierwsze spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w ramach akcji: Idź na studia! odbyło się w listopadzie w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, a 28 stycznia przedstawicieli naszej uczelni gościli u siebie uczniowie III L. O. im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Maturzystów, wychowawców klas maturalnych i dyrektorów szkół średnich zainteresowanych akcją prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Śląskiego: Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój nr 014 sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-14.00 tel.: 359 15 88 e-mail: urss@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.