facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TRZECIE PODEJŚCIE DO WYBORU ELEKTORÓW

W piątek 1 lutego o godz. 12.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) po raz trzeci odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH oraz z Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku. Do wzięcia udziału w zebraniu uprzejmie zaprasza Przewodniczący Pozawydziałowej Komisji Wyborczej mgr Edward Wąsiel, przypominając po raz wtóry, że zgodnie z § 74 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego Do ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy osób posiadających prawo głosowania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.