facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZE SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWY

logo Uniwersytetu W Uniwersytecie Śląskim gości dziś dr Paula Lindroos z Uniwersytetu w Uppsali, odpowiedzialna za problematykę nauczania na odległość w tej uczelni. O godzinie 10.00 rozpoczęło się w sali nr 29 (w budynku Rektoratu UŚ) spotkanie robocze, będące okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznych rad i wskazówek dotyczących wprowadzenia i koordynacji projektu nauczania na odległość w Uniwersytecie Śląskim. Dr Paula Lindroos piastuje także funkcję zastępcy dyrektora Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali). Na spotkaniu obecne będą w komplecie władze Uniwersytetu Śląskiego oraz (między innymi): prof. dr hab. Stanisław Juszczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość, mgr Maciej Uhlig – Dyrektor Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, dr Ewa Magiera – Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji Uczelni, reprezentujący Radę Programową ds. Informatyki prof. dr hab. Dariusz Badura oraz prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – Przewodnicząca Komisji Senatu UŚ ds. Kształcenia i prof. dr hab. Paweł Migula – Dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem (koordynator Programu Uniwersytetu Bałtyckiego w Uniwersytecie Śląskim).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.