facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

logo Szkoły Zarządzania Prof. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego - została zaproszona przez Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta do wzięcia udziału w pracach kapituły konkursu: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego, zorganizowanego z inicjatywy władz samorządowych, a skierowanego do studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych regionu. Celem Zarządu Województwa jest zwrócenie uwagi młodzieży na znaczenie kariery zawodowej jako jednego z głównych czynników rozwoju potencjału ludzkiego, wzbudzenie motywacji do przyjmowania aktywnej postawy na rynku pracy oraz inicjowanie i wspieranie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie regionalnej polityki zatrudnienia. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – psycholog organizacji i zarządzania, Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, autorka książek i artykułów na temat efektywnego kierowania ludźmi, zespołów pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzi badania nad stylami kierowania i autorskim pojęciem deinfluentyzacji, tj. świadomego zrzekania się wpływu; promuje idee: zarządzania sobą jako strategii i praktyki nabywania, wykorzystywania i doskonalenia własnych możliwości w pracy i w życiu oraz absolwenta jako najlepszego promotora uczelni świadomego swojej wartości specjalisty i „nośnika” humanistycznej i rozwojowej misji uniwersytetu. Wszelkie szczegółowe informacje na temat regulaminu, zasad uczestnictwa i przebiegu konkursu będą stale aktualizowane.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.