facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DAR DLA FIZYKA

W imieniu ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Franka Elbe, przekazany zostanie prof. dr. hab. Karolowi Kołodziejowi dar Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w postaci sprzętu do badań. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) gościł będzie w środę 30 stycznia o godz. 11.30 referent ds. badań naukowych ambasady, dr Konrad Buschbeck, który w ramach kolokwium naukowego dokona oficjalnego przekazania daru. Prof. dr hab. Karol Kołodziej, będąc fizykiem teoretykiem wysokich energii, prowadzi badania nad cząsteczkami elementarnymi, najmniejszymi cegiełkami Wszechświata oraz ich oddziaływaniem. Jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta oraz jako pracownik naukowy pracował od 1991 do 1993 roku na Uniwersytecie w Bielefeld. Przez następne dwa lata współpracował z prof. dr. Reinholdem Rücklem na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. W 1996 roku kontynuował tę współpracę w Würzburgu. Tematem badań były przewidywania teoretyczne dla produkcji specyficznego mezonu, którego istnienie zostało w międzyczasie potwierdzone doświadczalnie. Przez ostatnie 5 lat profesor Kołodziej kontynuował współpracę ze swoimi niemieckimi partnerami, zwłaszcza z profesorem Fredem Jegerlehnerem z laboratorium Zeuthen Centrum DESY w Hamburgu. Profesor Jegerlehner, który 30 stycznia weźmie udział w naukowym kolokwium w Katowicach, przedstawi stan wspólnych badań ze swego punktu widzenia. Do swoich skomplikowanych obliczeń dotyczących poprawek radiacyjnych i efektów masowych profesorowi Kołodziejowi potrzebne są szybkie komputery. W uznaniu jego osiągnięć naukowych Fundacja im. Aleksandra von Humboldta przekazuje mu do dyspozycji odpowiednie wyposażenie komputerowe o wartości ok. 26.000 zł. Sprzęt ten służyć będzie również środowisku naukowemu oraz uczącym się na Uniwersytecie Śląskim studentom. Prof. dr hab. Karol Kołodziej jest pracownikiem Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ (tel.: 259 96 01 wew. 1218) i Dyrektorem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (wew. 1834), e-mail: kolodzie@server.phys.us.edu.pl Fundacja im. Aleksandra von Humboldta jest założoną przez Republikę Federalną Niemiec fundacją użyteczności publicznej prawa prywatnego. Utworzona została w 1953 roku w miejsce powstałej najpierw w 1880 roku, a następnie ponownie w 1925 roku Fundacji im. Humboldta. Przyznaje rocznie do 600 stypendiów naukowych młodym wysoko wykwalifikowanym naukowcom zagranicznym z tytułem doktora oraz do 150 nagród naukowych uznanym na arenie międzynarodowej naukowcom zagranicznym. Rocznie blisko 150 niemieckich młodych naukowców z tytułem doktora poniżej 38 roku życia może - korzystając ze stypendiów naukowych Feodora-Lynena - prowadzić badania w instytutach byłych naukowców goszczących za granicą, którym wcześniej przyznano stypendia Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Od 1953 roku wsparto w Niemczech ponad 20.000 zagranicznych naukowców ze 125 krajów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Tylko z Polski było ich dużo ponad 1.000. Od 1979 roku ponad 1.700 niemieckich naukowców z tytułem doktora wyjechało do 53 krajów - niektórzy na kilka lat - i pracowało tam w instytutach byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.