facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

W sobotę 26 stycznia swój jubileusz obchodzić będzie Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa od 10 lat kształcąca wedle najlepszych zachodnich wzorców niewielką i wąsko wyselekcjonowaną grupę studentów na kierunku zarządzanie i marketing. Szkoła prowadzi również równolegle podyplomowe studia Master (francuska wersje MBA) na kierunku inżynieria finansowa i bankowość. Wyjątkowość tej uczelni polega przede wszystkim na tym, że stworzona została przez cztery inne ośrodki: Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytet Śląski, École Supérieure de Commerce de Toulouse (Francja) oraz Strathclyde Univerity in Glasgow (Wielka Brytania). Połączenie tak cennych elementów, jak: wiedza zdobywana według najwyższych standardów, grupowa pracy nad projektami, doświadczenie zawodowego nabywane jeszcze w czasie studiów, biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego – przynosi imponujące rezultaty: wszyscy studenci Szkoły znajdują zatrudnienie w firmach krajowych i międzynarodowych koncernach na wysokich stanowiskach. Misja ŚMSH, jaką wytyczyli sobie jej założyciele przed 10. laty, w okresie wchodzenia Polski w realia wolego rynku, była bardzo czytelna: kształcenie doskonałej kadry kierowniczej wedle najlepszych europejskich standardów. Dzisiaj, w dobie naszej integracji z Unią Europejską misja ta jest wciąż niezwykle aktualna. Bogactwem narodów jest poziom wykształcenia ich obywateli – ŚMSH rozumie to już od 10. lat. Wszelkich informacji na temat Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej można zasięgnąć w jej siedzibie, mieszczącej się w budynku Akademii Ekonomicznej w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3, tel.: 258 92 73 e-mail: smsh@ae.katowice.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.