facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DYSCYPLINA MUSI BYĆ

Nowego przewodniczącego wybrała 25 stycznia Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów UŚ. Został nim p. dr hab. Czesław Martysz z Katedry Prawa Administracyjnego. Zastąpił on p. prof. dr. hab. Ryszarda Mikosza, łączącego pracę w uczelni z obowiązkami sędziego i prezesa ośrodka Naczelnego Sądu Administracyjnego. Profesor R. Mikosz uznał za konieczne złożyć rezygnację po niedawnej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, dającej studentom możliwość zaskarżania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych właśnie do NSA. Funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej I instancji pełni nadal p. prof. dr hab. Tadeusz Widła, prawnik specjalizujący się w kryminalistyce, ekspert w zakresie badania autentyczności pisma - także w indeksach... Tę oraz inne interesujące i przydatne wiadomości znaleźć można na stronie: Informacje dla studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.