facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie między Uniwersytetem Śląskim a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach

11 maja 2010 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisane porozumienie w sprawie zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni. Reprezentantami stron umowy będą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinspektor Dariusz Biela. 

W spotkaniu udział wezmą: prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. inspektor Adam Dudek oraz rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinspektor Andrzej Gąska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.