facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRACE ADAPTACYJNE W RYBNIKU

Uroczystość inaugurująca prace adaptacyjne budynku dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku przy ul. Rudzkiej rozpocznie się dzisiaj (piątek 25 stycznia) o godzinie 11.00. W październiku 2000 roku w nowym, zmodernizowanym obiekcie przy ul Rudzkiej rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne słuchaczy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, a z początkiem roku akademickiego 2001-2002 kształcenie rozpoczął także Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Rybnicka oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego obejmuje sześć kierunków na trzech wydziałach: ekonofizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, filologię polską na Wydziale Filologicznym oraz historię, politologię, socjologię i filozofię na Wydziale Nauk Społecznych. Adaptacja i modernizacja budynku dla potrzeb Akademii Ekonomicznej pozwolić powinna na poszerzenie oferty studiów ekonomicznych z początkiem roku akademickiego 2002/2003.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.