facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty przekładowe „Tłumacz literatury: zawód czy hobby?”

11 maja 2010 r. o godz. 9.00 w sali 0.1 Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, w ramach projektu: „Zawód: Tłumacz”, odbędą się warsztaty przekładowe pn. „Tłumacz literatury: zawód czy hobby?”.

W ramach warsztatów Instytut Języków Romańskich i Translatoryki organizuje spotkania z doświadczonymi tłumaczami, ludźmi związanymi z krajowym i zagranicznym rynkiem tłumaczeń oraz przedstawicielami organizacji zawodowych. Pracownicy Instytutu, z których wielu czynnie zajmuje się przekładem literackim i specjalistycznym, przygotowują warsztaty specjalistyczne, poświęcone najnowszym tendencjom w przekładzie, wybranym problemom tłumaczeniowym, narzędziom i technikom doskonalącym i usprawniającym pracę tłumacza.

Projekt jest jednym z elementów ogólnej polityki Instytutu, ukierunkowanej na dostosowanie profilu i jakości kształcenia do wymogów międzynarodowego rynku pracy. Instytut stopniowo dostosowuje programy nauczania na wybranych specjalizacjach do wymagań określonych przez Komisję Europejską w ramach studiów European Master In Translation (EMT).

Program jest odpowiedzią Instytutu na oczekiwania studentów, którzy kończąc studia językowe często nie wiedzą, w jaki sposób wejść na rynek pracy i poruszać się w środowisku zawodowym. Skierowany jest także do osób zajmujących się już przekładem, które chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Wszelkie informacje na temat warsztatów i projektu można uzyskać pod adresem: zawod.tlumacz@us.edu.pl

Więcej informacji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.