facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DRUGA PRÓBA WYBORU ELEKTORÓW

We wtorek 29 stycznia o godz. 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego (w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ul. Bankowej 12) odbędzie się drugie zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH i Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku. Do wzięcia udziału w zebraniu uprzejmie zaprasza Przewodniczący Pozawydziałowej Komisji Wyborczej mgr Edward Wąsiel, przypominając, że zgodnie z § 74 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego „Do ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy osób posiadających prawo głosowania”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.