facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NA STUDIA I KURSY DO NIEMIEC I CZECH

logo GFPS Stypendia naukowe (półroczne) i językowe (na kursy w sierpniu i we wrześniu) w Niemczech i Czechach oferuje zainteresowanym Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne (GFPS), działające między innymi w porozumieniu z Niemiecko-Czeskim Funduszem Przyszłości, Fundacją Roberta Boscha oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ostateczny termin składania podań upływa 31 marca. Więcej informacji o działalności i ofercie GFPS znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia. GFPS-Polska: Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne powstało z inicjatywy byłych stypendystów i studentów związanych z GFPS (Stowarzyszeniem Wspierającym Pobyty Naukowe Studentek i Studentów Polskich w Niemczech). Ideą przyświecającą założycielom było stworzenie organizacji partnerskiej ściśle współpracującej z GFPS zarówno w dziedzinie wymiany stypendialnej, jaki i naukowo-kulturalnej. Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest kreowanie i kultywowanie bezpośrednich i osobistych kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, a od 1998 roku także z Czech. Przedsięwzięcia Stowarzyszenia finansowo wspierają między innymi:  Fundacja im. Roberta Boscha - od wielu lat przyznająca środki na cele stypendialne dla Polaków, finansująca kursy językowe a także działalność wydawniczą i naukowo-kulturalną obu Stowarzyszeń,  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - jedyna organizacja wspierająca obok polskich stypendystów, także pobyty naukowe niemieckich studentów i doktorantów w Polsce,  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - udzielająca wsparcia finansowego tandemowym kursom językowym. Dodatkowe informacje można uzyskać także po przesłaniu listu z zaadresowaną kopertą zwrotną (ze znaczkiem) do biura Stowarzyszenia: GFPS – Polska Komisja Kwalifikacyjna Skrytka pocztowa 823 30-960 Kraków 1 Szczegółowych informacji na temat oferty Stowarzyszenia udzielają także pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą UŚ: Rektorat UŚ ul. Bankowa 12 II piętro, pokój 87 tel.: 259 96 01 wew. 14 00 e-mail: dwz@adm.us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.