facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BIOGRAMOWE PODEJŚCIE DO ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI

W Szkole Głównej Handlowej odbyło się 17 stycznia seminarium informacyjne Podejście biogramowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim zorganizowane poprzez Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród absolwentów szkół wyższych, a dotyczących analizy ścieżek edukacyjnych i zawodowych wśród tych absolwentów. W przeprowadzaniu badań pomagało również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, więcej informacji na temat seminarium znajduje się na jego stronie internetowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.