facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

O godzinie 14.00 rozpocznie się dzisiaj (wtorek 22 stycznia) posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Obrady odbywać się będą tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). W porządku obrad – poza bieżącymi sprawami kadrowymi – znalazły się także: wniosek Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych o uruchomienie od roku akademickiego 2002/2003 nowej specjalności na kierunku historia, uchwała w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2002 oraz prezentacja najważniejszych kwestii przyszłości Uniwersytetu Śląskiego w relacji Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka i Prorektora ds. Studenckich i Finansowych prof. dr. hab. Krystiana Roledera. W Instytucie Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ prowadzi się aktualnie na studiach dziennych dwie specjalności: archiwalną i nauczycielską. Wprowadzenie nowej: społeczno-ekonomicznej nie tylko wzbogaciłoby ofertę studiów historycznych, ale przede wszystkim byłoby odpowiedzią na oczekiwania płynące ze środowisk samorządu lokalnego. Absolwenci tej specjalności będą dysponować takim profilem wykształcenia, który pozwoli im podjąć pracę we wszystkich instytucjach samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), ale także w wydawnictwach i organach prasowych. Do tej pory taką specjalność wprowadziły do swej oferty edukacyjnej tylko Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Białostocki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.