facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo Olimpiady Biologicznej Eliminacje okręgowe drugiego stopnia XXXI Olimpiady Biologicznej odbędą się 26-28 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w auli i sali obrad Rady Wydziału na I piętrze). Po przeprowadzonej w listopadzie weryfikacji uczniowskich posterów, do zawodów zakwalifikowano 245. uczniów z 62. szkół średnich Województwa Śląskiego. Jak co roku eliminacje rozpocznie test pisemny (składający się ze 100 pytań) przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady. Wynik uzyskany z testu jest podstawą do zakwalifikowania się do niedzielnych eliminacji ustnych. W drugim dniu zawodów przeprowadzony zostanie również konkurs dla autorów najciekawszych i najładniejszych posterów, odzwierciedlających wyniki przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych lub obserwacji terenowych. W czasie trwania eliminacji ich uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać kilku interesujących wykładów pracowników naukowych wydziału. Odbędą również spotkania z Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Katowicach - prof. dr. hab. Krzysztofem Rostańskim, Dziekanem WBiOS - dr hab. Małgorzatą Strzelec oraz Prorektorem Śląskiej Akademii Medycznej - prof. dr. hab. Antonim Dyduchem. W poniedziałek 28 stycznia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ligę Ochrony Przyrody, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. O miejscu zdobytym przez uczestnika eliminacji decydują wyniki testu pisemnego i ocena uzyskana na egzaminie ustnym, zwykle około 10-16 uczniów reprezentuje Okręg Śląski w eliminacjach centralnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że nasza ubiegłoroczna 14-osobowa ekipa odniosła wielki sukces w zawodach III-go stopnia XXX Jubileuszowej Olimpiady Biologicznej. Po eliminacjach ustnych do dalszego etapu zmagań zakwalifikowało się 10 zawodników ze Śląska, spośród których sześcioro uzyskało tytuł laureata (na 25 laureatów łącznie!). Uczennica Ewa Madera, która zajęła w Okręgu Śląskim pierwsze miejsce, powtórzyła swój sukces w Warszawie. Ewa, razem z trójką kolejnych laureatów, reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Brukseli.

Tablicę z logo XXX Olimpiady podtrzymuje roześmiana Ewa Madera
Siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika) mieści się w Budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28, tel.: 2009 569, e-mail: rostansk@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.