facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

Rok akademicki 2001/2002 jest dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego rokiem wyborczym: 31 sierpnia 2002 roku upływa druga już trzyletnia kadencja JM Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka. Rozpoczął się zatem okres wielu ważnych zebrań i dyskusji nad przyszłością uczelni. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej, wydziałach i jednostkach w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie (przewodniczący: mgr Edward Wąsiel, członkowie: mgr Ewa Słomiana, Piotr Meryn, Anna Wiśniewska) ustaliła już terminy i miejsca zebrań wyborczych poświęconych wyborom elektorów do uczelnianego kolegium elektorów dla wybranych grup wyborczych. W środę 23 stycznia o godz. 12.00 w auli im. K. Lepszego w budynku Rektoratu w Katowicach (przy ul. Bankowej 12) odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w Administracji Centralnej, Dziale Transportu, Główny Specjalista ds. Kultury i Organizacji Imprez (łącznie z Zespołem „Katowice" oraz red. „Gazety Uniwersyteckiej UŚ"),Osiedlach Akademickich w Katowicach, Archiwum UŚ, CTO i Dziale Informatyzacji Uczelni. Również w środę 23 stycznia, ale o godz.10.00 w tym samym miejscu odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi z wszystkich wydziałów w Katowicach oraz: SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoła Zarządzania UŚ, ŚMSzH, MISH, Ośrodki Dydaktyczne w Jastrzębiu i Rybniku. W piątek 25 stycznia o godz. 12.30 w sali nr 128 Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu (przy ul. Będzińskiej 60) odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi z wydziałów w Sosnowcu (Techniki i Nauk o Ziemi) oraz Kolegium Języka Biznesu, Osiedla Akademickiego w Sosnowcu i Międzywydziałowej Pracowni Badań Strukturalnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.