facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EDUKACJA 2002

logo IV Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2002 rozpoczęły się we wtorek 26 lutego w Hali Widowiskowo - Sportowej "SPODEK" w Katowicach. Organizatorami projektu są: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS oraz Uniwersytet Śląski. Trzydniowa impreza adresowana jest do młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, zainteresowanych polską ofertą edukacyjną w zakresie wszelkiego rodzaju studiów i programów. Głównym celem projektu jest prezentacja ofert edukacyjnych państwowych i prywatnych szkół wyższych, szkół językowych i innych placówek edukacyjnych. Lista uczestników Prezentacji została rozszerzona o instytucje wspierające edukację, wydawnictwa naukowe, banki. Ponadto w programie znajdą się prezentacje dotyczące polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży i funkcjonowania edukacji w Zjednoczonej Europie. Patronat nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice, Śląski Kurator Oświaty i Wychowania, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Ubiegłoroczna edycja Prezentacji cieszyła się rekordowym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy w ciągu trzech dni targowych odwiedzili Spodek w liczbie ponad 20 000. Uczestnictwo w Prezentacjach EDUKACJA 2002 stwarza instytucjom edukacyjnym (i nie tylko) okazję do przedstawienia swojej oferty i nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą - przyszłymi studentami oraz klientami. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym: Alicja Syguła Koordynator Projektu tel./ fax: (32) 209 17 01, 209 16 90 e-mail: prezentacje@viribus.alpha.pl Wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy w piątek 15 marca na Dzień Otwartych Drzwi naszej uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.