facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GAJA W CENTRUM STUDIÓW

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną Ryszarda Kulika z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: Gaja - Nasz Dom. Otwarcie wystawy nastąpi w czwartek 17 stycznia o godzinie 15.30 na parterze budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9). Ekspozycję będzie można podziwiać do 5 lutego. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrze oddechem, ogień siłą mą. Wystawa fotograficzna Gaja – nasz dom Ryszarda Kulika ukazuje różne przejawy stosunku człowieka do Ziemi. Prezentowane zdjęcia oraz teksty są okazją do refleksji nad własnym życiem, podstawowymi wartościami oraz działaniami podejmowanymi w świecie przez człowieka. Autor przedstawia wiele objawów głębokiego kryzysu ekologicznego w jakim znalazła się Ziemia, wskazując jednocześnie na jego źródła w sposobie myślenia człowieka o planecie, innych istotach i samym sobie. Zdjęcia i teksty pokazują również piękno dzikiej przyrody, nasze głębokie z nią związki, a także podkreślają konieczność zmiany, jaka musi się dokonać w naszej świadomości, aby możliwe było przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom. Doktor Ryszard Kulik jest psychologiem i pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współpracuje z licznymi organizacjami ekologicznymi. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.