facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwersatorium PTF: Badania oddziaływań fundamentalnych przy pomocy neutronów

Polskie Towarzystwo Fizyczne – oddział katowicki zaprasza na konwersatorium, w ramach którego prof. Kazimierz Bodek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład Badania oddziaływań fundamentalnych przy pomocy neutronów. Konwersatorium odbędzie się w środę 7 maja o godz. 14.00 w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. streszczenie wykładu: Precyzyjne badania przeprowadzane na froncie niskich energii testują liczne rozszerzenia Modelu Standardowego, umożliwiając wgląd w skale energii, niedostępne obecnie bezpośrednim pomiarom na akceleratorach wysokich energii. Neutron, jako najprostszy system sami-leptonowy, odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu fizyki oddziaływań słabych i słuszności Modelu Standardowego. Odstępstwa od tego modelu mogą objawiać się jako małe efekty w różnych obserwablach i prowadzić do łamania symetrii narzuconych przez teorię. Dla przykładu, elektryczny moment dipolowy neutronu stanowi jedną z nadziei na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) istnienia fizyki, która nie mieści się w Modelu Standardowym. To z kolei powinno rzucić światło na uderzającą sprzeczność pomiędzy naszym zrozumieniem formowania Wszechświata, a skalą łamania symetrii względem odwrócenia czasu, która jest uwzględniona w Modelu Standardowym. Niedawno neutrony swobodne wykorzystano w poszukiwaniach takiego egzotycznego zjawiska, jakim jest „materia zwierciadlana”. Powyższe aspekty badań znajdują urzeczywistnienie w licznych i różnorodnych eksperymentach, które czynią użytek z nowych, intensywnych wiązek neutronów zimnych i źródeł neutronów ultra-zimnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.