facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

W piątek 18 stycznia odbędą się na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3) Zawody Okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach będzie uczestniczyło 90 uczniów ze szkół średnich województwa śląskiego, wybranych drogą eliminacji po zawodach szkolnych. W ceremonii otwarcia Olimpiady, która odbędzie się o godz. 9.15 w auli Wydziału Techniki, wezmą udział przedstawiciele jednostek edukacji urzędów miejskich Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej oraz nauczyciele, opiekunowie uczniów i goście reprezentujący organizacje techniczne i przemysł Śląska i Zagłębia. Sponsorem finansowym Olimpiady jest Huta Bankowa z Dąbrowy Górniczej. Wszelkich informacji na temat regulaminu i przebiegu Olimpiady udziela Przewodniczący Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, pracownik Zakładu Krystalografii i Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki i Chemii Metali Wydziału Techniki UŚ, tel.: 258 82 11, 259 96 01 wew. 1442, e-mail: lagiewka@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.