facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GLOBALNY RYNEK PRACY

Logo AEGEE W czwartek 10 stycznia odbędzie się w Uniwersytecie Śląskim pierwsza z kilku prezentacji w ramach międzynarodowego projektu Global Employee, realizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE, który poświęcony jest europejskiemu rynkowi pracy i roli młodych ludzi w jego Kształtowaniu. Spotkanie, w czasie którego przedstawione zostaną warunki i możliwości udziału w projekcie, rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Sympozjalnej I na II piętrze Wydział Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11. W ramach projektu Global Employee odbędzie się pięć międzynarodowych seminariów (Praga, Barcelona, Paryż, Berlin, Londyn), targi pracy (Warszawa, Amsterdam) oraz konferencja finalna w Rotterdamie; integralną jego częścią jest również konkurs na najlepszy esej (z cennymi nagrodami). Udział w projekcie otwarty jest dla wszystkich studentów (bez względu na kierunek czy tryb studiów). Siedziba katowickiej anteny AEGEE mieści się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11, tel.: 258 30 98, e-mail: globalemployee@yahoo.co.uk Szczegółowych informacji udziela Betina Szkudlarek, odpowiedzialna za promocję Global Employee w Polsce, Czechach, Okręgu Kaliningradzkim, na Łotwie i Słowacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.