facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROFESJONALIŚCI W SŁUŻBIE OBYWATELOM

logo Wszystkich studentów i absolwentów naszej uczelni, którzy zainteresowani są pracą w administracji rządowej, zapraszamy do Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w celu zapoznania się z ofertą promocyjną Urzędu Służby Cywilnej. Pakiet materiałów, nadesłany przez Szefa USC Jana Pastwę, zawiera informacje dotyczące zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz możliwości odbycia praktyk, staży i podjęcia pracy. Zapraszamy do siedziby Biura Promocji i Karier: budynek Rektoratu UŚ przy ul. Bankowej 12 (I piętro, pokój 24) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Udzielamy szczegółowych informacji i rozdajemy materiały promocyjne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.