facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STAN TEOLOGII W STANACH

logo Wydziału Teologicznego Stan teologii katolickiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będzie przedmiotem sesji, która odbędzie się na Wydziale Teologicznym UŚ w środę 9 stycznia. W trakcie spotkania przedstawione zostaną dwa wykłady: ks. prof. John Strynkowski zaprezentuje problematykę Teologii w USA po 11 września, natomiast ks. prof. Cletus Kiley wygłosi odczyt zatytułowany: Sakramentalna tożsamość i wspólnota kapłańska. Współpraca między kapłanami a wiernymi świeckimi. Sesja rozpocznie się o godz. 16.00 w auli seminaryjnej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (wejście od ul. Wita Stwosza 17). Ks. prof. John Strynkowski pochodzi z Nowego Jorku, obecnie pełni funkcję Dyrektora Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ds. Doktryny Chrześcijańskiej, był pracownikiem Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie, ojcem duchownym Northern American College i rektorem Seminarium Duchownego diecezji brooklyńskiej, prowadził wykłady z zakresu eklezjologii i sakramentologii. Ks. prof. Cletus Kiley, urodzony w Chicago, jest Dyrektorem Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ds. Życia i Posługi Kapłanów, sprawował funkcję rektora Seminarium Duchownego św. Józefa w Chicago, był ojcem duchownym seminarium w Mundelein, wykładał socjologię i antropologię religijną. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sesji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.