facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katarzyna Niesporek

Jest studentką III roku filologii polskiej w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku. Wśród swoich osiągnięć może wymienić organizację VII Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” oraz konferencji naukowej "Rozpad na wielką skalę - zburzenie Muru Berlińskiego”. Współorganizowała wraz z Dariuszem Laską akcję „Dojeżdżacie?- Dojeżdżamy!”, której efektem było uruchomienie nowych połączeń na trasie Rybnik- Katowice, Katowice- Rybnik. Działa na rzecz rybnickiego kampusu akademickiego między innymi jako organizator międzyuczelnianej akcji „Kampusowe Kolędowanie”, Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów. Ponadto pracuje w zespole przygotowującym Juwenalia Rybnik 2010. Dała się poznać jako współorganizator regionalnego Dnia Dawcy Szpiku, akcji charytatywnej „Kampus Dzieciom” obejmującej Rybnik i okoliczne miejscowości, konferencji naukowej pt. „Humanizm vs Technika. Kultura i Umysł” oraz międzyuczelnianego panelu dyskusyjnego pt. „Bo stres i lęk łamią nie tylko głos… Łamią życie…”. Jest Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku, zastępcą przewodniczącego Koła Naukowego Literatury XIX wieku oraz członkinią Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków. Otrzymała stypendium za wyniki w nauce i działalność na rzecz społeczności akademickiej przyznane przez Elektrownię Rybnik S.A. Gra na gitarze, a jej zainteresowania to muzyka, poezja oraz turystyka górska. Urodziła się i mieszka w Rydułtowach, gdzie ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.