facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O PROMOCJI ASPIRANTÓW

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza w czwartek 17 stycznia na szósty z cyklu Eurowykładów. Spotkanie poświęcone będzie tym razem kwestii Promocji krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, a wykład wygłosi dr Marek Mazur z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Połączone z dyskusją spotkanie rozpocznie się o godz. 14.20 w "starej auli" na pierwszym piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.