facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DOŚWIADCZALNE BADANIE WODORU - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marian Grynberg (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosi wykład pt.: Doświadczalne badania analogonu atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w strukturach półprzewodnikowych. Konwersatorium odbędzie się 9 stycznia (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Atom wodoru jest tworem, który dobrze rozumiany jest przez fizyków pracujących w różnych dziedzinach fizyki. Ujemny jon wodoru jest prostym, występującym w przyrodzie, ale nie tak powszechnym tworem. Okazuje się, że w półprzewodnikach występują analogony ich obydwu. Analogon ujemnego jonu wodoru łatwiej jest obserwować w quasi-dwuwymiarowych strukturach półprzewodnikowych. Autor przedstawi jak to się robi i jakimi metodami doświadczalnymi można obydwa te „twory” widzieć. Doświadczenia wykonywane są w dalekiej podczerwieni, w silnych polach magnetycznych i temperaturach helowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.