facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CXVI promocja doktorska

 Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 27 kwietnia 2010 r. o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

CXVI promocja doktorska

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają:

 • 3 osoby

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych otrzymają:

 • 2 osoby

dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych otrzyma:

 • 1 osoba

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma:

 • 15 osób

dyplomy doktora w dziedzinie nauk prawnych otrzyma:

 • 14 osób

dyplomy doktora w dziedzinie nauk teologicznych otrzyma:
 

 • 2 osoby

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali w następującej jednostce:

Wydział Nauk Społecznych

 • 3 osoby

Wydział Prawa i Administracji

 • 2 osoby

Wydział Teologiczny

 • 1 osoba

Kandydaci do promocji stopnie naukowe doktora uzyskali w następujących jednostkach:
 

Wydział Nauk Społecznych

 • 15 osób

Wydział Prawa i Administracji

 • 14 osób

Wydział Teologiczny

 • 2 osoby

 Podsumowanie

6 Doktorów habilitowanych

6 Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

27 Doktorów w tym:

 • 4 Pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 21 Pracowników innych uczelni i instytucji:
  • Politechniki Śląskiej
  • Politechniki Opolskiej
  • Politechniki Częstochowskiej
  • Akademii Jana Długosza w Częstochowie
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
  • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Administracyjnej w Bielsku-Białej
  • Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
  • Urzędu Miasta Katowice
  • PZU w Warszawie
  • Sądu Rejonowego w Bytomiu
  • Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
  • Zespołu Szkół w Skoczowie
  • Zespołu Szkół w Kłobucku

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.