facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 22 kwietnia o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawy dotyczące studiów podyplomowych – wytyczne dotyczące ich tworzenia, prowadzenia i likwidacji oraz uchwalenie regulaminu, a także uchwały dotyczące utworzenia nowej formy studiów, uchwała o przyjęciu Karty nauczyciela akademickiego i Karty kierunku/specjalności oraz zatwierdzenie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.