facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GOŚCIE Z WALII NA ŚLĄSKU

Dzisiaj i jutro gości na Śląsku kilkuosobowa delegacja walijska, której przewodniczy Rhodri Morgan - Pierwszy Minister Zgromadzenia Narodowego Walii. Wizyta ma charakter informacyjny: jej członkowie spotkają się między innymi z przedstawicielami instytucji regionalnych, zarządu miasta i województwa, Prezydium Sejmiku Województwa oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Komisji Planowania Rozwoju. W środę goście będą mieli okazję zapoznać się między innymi z ofertą edukacyjną wybranych śląskich uczelni wyższych, wśród których znajdzie się Uniwersytet Śląski. Naszą uczelnię będzie reprezentował Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji prof. Janusz Janeczek. Spotkanie odbędzie się w sali Błękitnej budynku Sejmu Śląskiego w Katowicach. Władze Województwa Śląskiego i Walii dążą do zawarcia umowy o współpracy, która pozwoliłaby na szeroka wymianę doświadczeń, tym cenniejszych, że wynikających z wielu podobieństw między naszymi regionami - nie tylko w zakresie gospodarki. Większość Walii zajmują tereny rolno-hodowlane (dominuje hodowla bydła i owiec), przemysł skupiony jest na wybrzeżu Kanału Bristolskiego, w Zagłębiu Południowowalijskim. Dominuje wydobycie węgla kamiennego. Silnie rozwinięty jest przemysł petrochemiczny (wielkie rafinerie w Milford Haven i Swansea), nadto metalurgiczny (hutnictwo żelaza i aluminium), elektrotechniczny, metalowy, maszynowy, włókienniczy i spożywczy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.