facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja o rodzinie

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Teologiczny UŚ, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej i katowickie Duszpasterstwo Akademickie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej Współczesne zagrożenia polskiej rodzinny w aspekcie pastoralno-społecznym, która odbędzie się w czwartek 24 kwietnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18. Celem konferencji, objętej patronatem przez ks. abp. Damiana Zimonia i JM Rektora AE prof. dr. hab. Floriana Kuźnika, jest naukowa refleksja nad kondycją polskiej rodziny w oparciu o spojrzenie specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, od teologii po ekonomię. sesja I godz. 10.00 moderator: Rektor Akademii Ekonomicznej referaty: prof. dr hab. Zofia Kędzior, kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji AE w Katowicach Rodzinne gospodarstwa domowe w Polsce i woj. śląskim – stagnacja czy zmiana? ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej PAT w Krakowie Rodzina w sieci apersonalnych relacji prof. dr hab. Andrzej Rączaszek, kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej AE w Katowicach Perspektywy zrównoważonego rozwoju w Polsce i w wybranych krajach wobec procesu zastępowalności pokoleń ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej UKSW w Warszawie Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej sesja II panel dyskusyjny : Jak pomóc rodzinie? moderator: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż wśród panelistów między innymi: ks. dr Marian Wandrasz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach ks. dr Marek Spyra, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Katowice s. Anna Bałchan, Prezes Stowarzyszenia im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Klaudia Grzesica-Wolczyńska, socjolog, konsultant-koordynator ds. terapii, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim dr Ewa Porada, Doradca Życia Rodzinnego, Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin kontakt z organizatorami: ks. dr Grzegorz Polok tel. kom. 604 894 777 polok@ae.katowice.pl ks. dr hab. Ireneusz Celary tel. kom. 601 544 637 icelary@op.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.