facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwersatorium PTF: Parowanie kwazicząstek z masami zależnymi od spinu a ich rozróżnialność

Polskie Towarzystwo Fizyczne – oddział katowicki zaprasza na konwersatorium, w ramach którego prof. Józef Spałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład Parowanie kwazicząstek z masami zależnymi od spinu a ich rozróżnialność. Konwersatorium odbędzie się w środę 16 kwietnia o godz. 14.00 w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. streszczenie wykładu: W referacie poruszone zostaną kwestie zależności mas kwazicząstek od kierunku spinu dla układów ciężkich fermionów. Masy takie zaobserwowano w CeCoIn5. Jednocześnie w związku tym zaobserwowano nadprzewodzącą fazę Fulde-Farrella-Larkina-Ovchinnikova, czyli stan nadciekły z parami Coopera poruszającymi się w stanie podstawowym. Zależność mas od kierunku spinu oznacza kwantowomechaniczną rozróżnialność pojedynczych cząstek tworzących parę Coopera.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.