facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Aktualność Wolności. Od klasycznego Liberalizmu do Libertarianizmu"

15 kwietnia o godzinie 9:30 w sali sympozjalnej nr 1 na Wydziale Nauk Społecznych, Bankowa 11 - odbędzie się Konferencja na temat: AKTULANOŚĆ WOLNOŚCI. OD KLASYCZNEGO LIBERALIZMU DO LIBERTARIANIZMU PROGRAM CZĘŚĆ PIERWSZA GODZ. 09:30-12:30 Otwarcie konferencji i słowo wstępne: prof. dr hab. Jan Iwanek
 1. dr Arkady Rzegocki Liberalny katolicyzm Lorda Actona z polskiej perspektywy. (Uniwersytet Jagielloński)
 2. dr Stanisław Górka Herberta Spencera koncepcja radykalnego liberalizmu w ewoluującym świecie. (Uniwersytet Jagielloński)
 3. dr Tomasz Słupik Tocqueville’owskie rozumienie idei wolności. (Uniwersytet Śląski)
 4. dr Piotr Świercz Problematyka wolności w kontekście stanu natury w filozofii Thomasa Hobbesa. (Uniwersytet Śląski)
 5. dr Lucjan Wroński Władza i wolność w koncepcji Davida Hume’a. (Uniwersytet Śląski)
 6. mgr Radosław Małek Egoizm jednostki w koncepcji ładu samorzutnego. (Uniwersytet Śląski)
Przerwa 12:30-13:30 CZĘŚĆ DRUGA GODZ. 13:30-16:00
  .
 1. dr Jacek Derek Natura-wolność-umowa: jednostka i wspólnota w ujęciu J.J.Rousseau (Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej)
 2. dr Dariusz Juruś Indywidualizm w poglądach Lysandera Spoonera. (Uniwersytet Śląski)
 3. mgr Maciej Krasuski Z dziejów wolności w Polsce - konserwatywnych uwag kilka. (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 4. dr Agnieszka Waldon Wizerunek polskiego liberalizmu. (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 5. dr Marcin Gacek Czy możliwy jest polski socjalliberalizm. (Uniwersytet Śląski)
 6. dr Mateusz Machaj Prakseologia Ludwiga von Misesa czyli most pomiędzy klasycznym liberalizmem a libertarianizmem. (Uniwersytet Wrocławski)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.