facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 29 kwietnia o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzymają: dr hab. Stefan KONSTAŃCZAK dr hab. Jerzy SPERKA dr hab. Zbigniew HOJKA dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzymają: dr Agnieszka WOSZCZYK dr Izabella WIERCIŃSKA dr Ewa LEŚNIAK-BEREK dr Małgorzata KAUTE-PORĘBSKA dr Anna BADURA dr Anna KRZEMIŃSKA dr Olga JANIKOWSKA dr Bożena KOŁEK dr Małgorzata HERUDZIŃSKA dr Magdalena MRUSZCZYK dr Robert HERZYK dr Paweł KOCOŃ dr Maciej WITKOWSKI dr Jacek MALIKOWSKI dr Grzegorz STUDNICKI dr Norbert MIKA dr Sławomir LETKIEWICZ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii otrzyma: dr hab. Ewa GRODZKA-MAZUR dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii otrzymają: dr Agnieszka GAWOR dr Ewa KRAWCZYK dr Sabina KOŁODZIEJ dr Małgorzata DOBROWOLSKA dr Patrycja RUDNICKA dr Monika SULIK dr Agnieszka MAJEWSKA-KAFAROWSKA dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji otrzyma: dr hab. Piotr ŚLĘZAK dyplomy doktora w dziedzinie nauk prawnych decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji otrzymają: dr Patrycja HADRYCH-BARAŃSKA dr Ewa GAJDZIK-STĘPNIAK dr Anna CHORĄŻEWSKA dr Adrian KLANK dr Krystian MARKIEWICZ dr Dominik GUMULA dr Maciej THORZ dr Gabriel RADECKI Podsumowanie 4 doktorów habilitowanych 1 Akademii Pomorskiej w Słupsku 3 pracowników Uniwersytetu Śląskiego 26 doktorów w tym: 9 pracowników Uniwersytetu Śląskiego 17 pracowników innych uczelni i instytucji: Uniwersytetu Opolskiego Akademii Polonijnej w Częstochowie Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej LO w Pszczynie Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu Gimnazjum w Raciborzu Gimnazjum w Olkuszu Szkoły Podstawowej w Mierzęcicach Muzeum Narodowego w Warszawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Sądu Rejonowego w Będzinie Sądu Rejonowego w Katowicach Doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach: Wydział Nauk Społecznych – 2 osoby Wydział Pedagogiki i Psychologii – 1 osoba Wydział Prawa i Administracji – 1 osoba Doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach: Wydział Nauk Społecznych – 14 osób Wydział Pedagogiki i Psychologii – osób Wydział Prawa i Administracji – 6 osób Stopień naukowy doktora uzyskały na Uniwersytecie Śląskim 3284 osoby, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w uczelni 457 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.