facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia na WPiA

4 kwietnia 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisane porozumienie w sprawie wdrożenia metody monitoringu zagrożeń na terenie aglomeracji śląskiej - projekt prowadzony jest przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego oraz resort spraw wewnętrznych. W spotkaniu, które odbędzie się o godz. 11.30 w sali rady wydziału, wezmą udział m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Schetyna, Komendant Główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk, JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.