facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja książki Chiary Lubich „Charyzmat jedności”

W czwartek 3 kwietnia o godz. 17.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się prezentacja książki Chiary Lubich „Charyzmat jedności”, wydanej przez Fundację Mariapoli i Wydawnictwo M. W panelu dyskusyjnym wezmą udział m.in. biblista o. dr Ludwik Mycielski, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UŚ, prof. dr hab. Franciszek Piontek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych UŚ i dr Michel Vandeleene, redaktor włoskiego wydania książki. Organizatorem spotkania jest Ruch Focolari.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.