facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląska Kawiarnia Naukowa - spotkanie z dr. Michałem Gramatyką

3 kwietnia o godzinie 18:00 w Rondzie Sztuki w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie Śląskiej Kawiarni Naukowej. Gościem będzie dr Michał Gramatyka, adiunkt Katedry Kryminalistyki, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie będzie w całości tłumaczone na język migowy. - Jak bada się ślady emocjonalne? - Czy każde fałszerstwo dokumentów da się wykryć? - Jakie informacje może zdradzić odręczne pismo? Dr Michał Gramatyka jest specjalistą w zakresie badań legalności oprogramowania komputerowego, badań poligraficznych (ustalanie śladów emocjonalnych związanych z uczestnictwem osoby w konkretnym wydarzeniu) i badań autentyczności oficjalnych dokumentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.