facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umaszynowienie. Sesja Akademii "Artes Liberales"

W dniach 31 marca - 8 kwietnia 2008 r. Uniwersytet Śląski gościł będzie studentów Akademii "Artes Liberales" oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo Wschodniej. Akademia " Artes Liberales " to eksperymentalna forma kształcenia skupiająca najlepszych studentów ośmiu przodujących polskich Uniwersytetów (KUL, UAM, UJ, UMCS, UMK, UŚ, UW, UWr,). W programie Akademii uczestniczy około 40 studentów. Każdego roku jeden ze wspomnianych ośrodków akademickich organizuje ponadtygodniową sesję naukową przeznaczoną specjalnie dla studentów Akademii.

W roku 2008 ten zaszczyt i obowiązek przypadł Uniwersytetowi Śląskiemu.

Sesję otworzy JM Rektor Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Katowicka sesja nosi tytuł Umaszynowienie.

Antynomiczny status współczesnych maszyn zakreśla temat sesji - chcielibyśmy rozważyć umaszynowienie jako proces obejmujący całość naszej egzystencji, przenikający wszelkie dziedziny ludzkiej aktywności. Dlatego też sięgamy po doświadczenie różnych dziedzin: zaczynając od nauk technicznych oraz informatycznych, poprzez filozofię i humanistykę aż po diagnozy estetyczne.

Maszyna będzie zatem przedmiotem, wobec którego człowiek zająć musi określoną pozycję - inną niż wobec bliższych naturze narzędzi. Chcielibyśmy także poznać zasady działania maszyn - tu istotną rolę odegrają badania algorytmów: działania opartego na automatycznym wykonywaniu dokładnie określonych kroków. Wreszcie maszyna będzie dla nas metaforą pomagającą zrozumieć współczesność - nie bez powodu to do maszyny odwołuje się tak wiele teorii pragnących wyjaśnić działanie ludzkiego umysłu i innych kompleksowych zjawisk.

Nie mamy wątpliwości, że warto dziś na nowo przemyśleć słowa Rogera Mehla: "Świat techniki, a więc także świat maszyny, to świat, który wymaga powagi".

"Program Sesji naukowej Akademii „Artes Liberales” .doc

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.