facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Śląski Oskar"

28 marca o godz. 13.00 w auli audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 odbędzie się uroczystość związana z wręczeniem "Śląskich Oskarów". "Śląski Oskar" to promowanie tego co na Śląsku najlepsze, i co dla Śląska najlepsze. W uroczystości wezmą udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.