facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM I KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

W dniach 14-16 grudnia w Ustroniu odbędą się: ogólnopolska konferencja i warsztaty szkoleniowe zatytułowane: Profesjonalne zarządzanie wizerunkiem i komunikacją społeczną, jednym ze współorganizatorów spotkania jest Uniwersytet Śląski w Katowicach (BPiK oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego). Konferencja i warsztaty kierowane są głównie do organizacji studenckich i młodzieżowych organizacji pozarządowych. W programie konferencji znalazły się wykłady (m. in. na temat: Public Relations i kreowanie wizerunku w praktyce pozarządowej, Marketing Polityczny i kampanie wyborcze, Komunikacja społeczna), debata oxfordzka oraz pokaz filmów reklamowych przygotowanych na potrzeby kampanii społecznych. W części warsztatowej przewidziano ćwiczenia, m. in. w zakresie wystąpień publicznych, technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozytywnej samooceny i pewności siebie w kontaktach publicznych. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie "Inicjatywa" (40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2/425, tel./fax (32) 785 70 82; Tomasz Szabelski: tel.: 0 602 465 416, e-mail: ssi@free.ngo.pl)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.