facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Bioróżnorodność – kolejny slogan czy wyzwanie na miarę XXI wieku"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Bioróżnorodność – kolejny slogan czy wyzwanie na miarę XXI wieku” organizowany w ramach XVI cyklu wykładów: "Wybrane Problemy Ekologii i Ochrony Środowiska ". Wykład wygłosi mgr Miłosz Mazur koordynator Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością (Center for Biodiversity Studiem) Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9. Program wykładów CSCS na II semestr.doc O wykładzie: Czy ci ekolodzy przypadkiem znowu się nie zagalopowali? Las rośnie, co im się jeszcze nie podoba? Co z tego, że same sosny, ale za to równo rosną, wyglądają zdrowo, są wysokie, zielone, nie opadły im igły, jak świerkom w Górach Izerskich. Na dole mech, jak należy, nogi może i nie grzęzną w bogatym runie, ale komu to przeszkadza? Przynajmniej mrówki widać. Czasem przemknie zając, a dzięcioła to już na pewno jakiegoś się usłyszy. Wychowani na monokulturach sosnowych nie dostrzegamy nic niepokojącego w ubóstwie gatunkowym ekosystemu. Przecież nawet podczas całodniowej wycieczki po Puszczy Białowieskiej szansa na spotkanie grubego zwierza jest bliska zeru. Żeby chociaż jakaś sarna, kuna choćby, ostatecznie wiewiórka pokazała się nam zza pnia…, czasem zaszeleści jaszczurka. O ptakach już nie mówiąc, i w puszczy i wśród sosen zawsze coś tam fruwa i ćwierka. To o co tyle krzyku? O te parę roślin w podłożu? I cóż, że przewodniki turystyczne zapewniają, iż prastara puszcza zasiedlona jest stałymi bywalcami Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, czy Zwierząt? Czy komuś kiedyś udało się zobaczyć jakiegoś z nich podczas spaceru? Wie o nich kilka osób w Polsce – naukowcy, którzy je zlokalizowali w określonym fragmencie lasu. Jednak na przeciętnym miłośniku wypoczynku na łonie przyrody, potrafiącym nazwać z pamięci kilka zaledwie spośród napotkanych po drodze zwierząt, ptaków, roślin zielnych, drzew czy może nawet owadów, informacja o tym, ile rzadkich gatunków mszaków występuje na trasie jego spaceru, nie robi większego wrażenia. Czy więc nowe słowo: bioróżnorodność nie jest tylko kluczem otwierającym wojującym obrońcom przyrody kolejny przyczółek? Jednak w ostatnich czasach zyskało na popularności: gdy skarpy nadrzeczne opanowuje ekspansywny rdestowiec – trzeba ratować bioróżnorodność; gdy służby sanitarne stwierdzają zakwit glonów w Bałtyku - zagrożona jest bioróżnorodność, gdy plantacje kukurydzy sięgają aż po horyzont – trudno będzie odtworzyć pierwotna bioróżnorodność. Może więc w takim świetle powstające i działające centra naukowe bioróżnorodności mają sens? Ubóstwo gatunkowe monokultury sosnowej nie może napawać optymizmem. Niektórzy z tego właśnie powodu nie chcą nawet nazywać jej lasem. Bo czy można mówić o bioróżnorodności gdy 95% biomasy ekosystemu stanowi jeden gatunek? opracowanie: dr Agnieszka Babczyńska i CSCS Link do Centrum Bioróżnorodności w Opolu; http://www.cestubio.uni.opole.pl/shownews.php O wykładowcy: Mgr Miłosz Mazur jest koordynatorem Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością (Center for Biodiversity Studiem) Uniwersytetu Opolskiego. Centrum powołano w ramach realizacji projektu CZ.04.4.85/2.3.PL.1/0566 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Centrum utworzono w ramach Katedry Biosystematyki z inicjatywy jej kierownika prof. dr hab. Jerzego Lisa. Zadaniem Centrum jest zajmowanie się szeroko pojętymi badaniami nad różnorodnością biologiczną regionu i planowaniem skutecznych form jej ochrony. ”CeStuBio” zajmuje się inwentaryzowaniem i ochroną najcenniejszych areałów, zarówno Opolszczyzny jak i innych zakątków Polski i świata. Zebrane dane pozwolą na wyznaczenie obiektów i rejonów najbardziej cennych, co da podstawy merytoryczne do utworzenia tam chronionych obiektów przyrodniczych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.