facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z emerytowanymi pracownikami

Zgodnie z wieloletnią tradycją Dział Spraw Socjalnych zaprasza emerytowanych pracowników dydaktycznych, administracji i obsługi Uniwersytetu Śląskiego do wzięcia udziału w spotkaniach wielkanocnych, które odbywać się będą w stołówce uniwersyteckiej. W spotkaniach uczestniczyć będzie JM Rektor Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie dla emerytowanych pracowników dydaktyki i administracji UŚ zaplanowano na czwartek 13 marca (początek o godz. 15.00) a dla pracowników obsługi na piątek 14 marca (początek o 15.00).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.